UPCOMING PUBLICATION

Publicatie in Simulacrum, wetenschappelijk tijdschrift voor kunst en cultuur/Publication in Simulacrum, sciene magazine for art and culture:

Weten, Vergeten / Knowing, Forgetting Nr. 3 of year 22

Verkrijgbaar vanaf 13 mei na de wetenschappelijke proeverij / In stores May 13th after the release party

http://www.simulacrum.nl

Simulacrum publiceerd 3 van mijn werken in hun 'portfolio', samen met een korte beschrijving. De werken hebben een relatie tot het thema van dit nummer; Weten, Vergeten. Wat ingaat op cultureel colleftief geheugen. (zie hieronder) / Simulacrum is publishing 3 of my works in their 'portfolio' pages, together with a small artist statement about the works. The works are related to the subject of this magazine; Knowing, Forgetting. About cultural collective memory.

UITNODIGING WETENSCHAPPELIJKE PROEVERIJef.png

Wetenschappelijke proeverij / Release partyTijdens de Wetenschappelijke proeverij zal het 3de nummer van Simulacrum 'Weten, Vergeten door schrijvers en andere medewerkers kort worden toegelicht / Release of 'Simulacrum Weten, Vergeten', with short introductions on the articles by writers and participants. May 13th, 2014 @ Castrum peregrini, Herengracht 401, Amsterdam20.00 pm, entrance free

Over het nummer Weten, Vergeten: Het derde nummer van jaargang 22 zal aandacht besteden aan cultureel geheugen, waarmee Simulacrum ook een bijdrage zal leveren aan de manifestatie Our Memory, My Identity van Castrum Peregrini (kijk voor meer informatie over deze manifestatie op de website van Castrum Peregrini). Cultural memory. Een term die in het Nederlands vertaald is als het cultureel geheugen, een ambigue vertaling op zichzelf. Het Engelse woord memory betekent niet alleen geheugen, maar ook herinnering. Iedereen hecht waarden aan iets: een voorwerp, een plaats, een geur of een persoon. Wij baseren dit op herinneringen uit ons eigen geheugen en vormen hiermee een persoonlijk of collectief erfgoed. Filosoof Pierre Nora merkt op dat heden en verleden regelmatig samen komen in een zogenaamde ‘lieux de mémoire’. Het toekennen van waarde aan een voorwerp, plek of gebeurtenis geeft ons grip op ons bestaan. Vanaf de middeleeuwen kwam dit tot uiting in verzamelingen. In studioli of kunstkamers werden op grote schaal voorwerpen verzameld om de verzamelaar een plaats te geven in het universum en grip op de wereld om hem heen. Wanneer een verzameling niet meer genoeg ruimte bied voor alle kennis in de wereld gaat men opzoek naar andere manieren van ordening. Zo wordt de encyclopedische kennis ontwikkeld. Ook vandaag de dag is dit een actueel thema: ‘The Enceclopedic Palace’ was het thema van de Biënnale in Venetië dit jaar. De utopische droom van Marino Auriti om een museum waar alle kennis van de mens over de wereld in is verzameld werd in moderne versie uitgevoerd. Elke kunstenaar op de biënnale aanwezig gaf zijn eigen antwoord op dit problematische vraagstuk. Wie net als deze kunstenaars op onderzoek uitgaat naar wat wij weten ontdekt dat niet alles te onthouden is. Zo leren jonge kunsthistorici slechts de hoogtepunten uit de kunstgeschiedenis. Deze zijn samengevoegd een canon. Alles wat niet in de stroming van de canon kan worden geplaatst, of niet belangrijk genoeg wordt gevonden wordt niet onderwezen. De canon is bepalend voor het beeld wat de jonge onderzoeker heeft op de kunst. Ook musea worstelen met deze kwesties. Een voorbeeld hiervan is het Afrikamuseum in Tervuren dat eind vorige maand haar deuren sloot. Grote verbouwing en herinrichting moet het museum de aankomende jaren ondergaan. De kijk op het koloniale verleden van België die het museum uitdraagt is niet meer van deze tijd. Musea worden zich steeds bewuster van wat zij vertellen. De afweging van wat er tentoongesteld wordt kan hierop van invloed zijn. Wat blijft in het depot, en wat niet? Maar ook de manier waarop het tentoongesteld wordt, en de plaats waar een tentoonstelling te zien is kan nieuwe vragen en inzichten oproepen. Waarom onthouden we sommige gebeurtenissen of personen wel, en laten we anderen geheel weg? Hoeveel impact heeft dat op de geschiedenis, op ons en op anderen om ons heen?

Featured Posts
Recent Posts